ClickCease
ต้องการตอนนี้
English
Chinese
Japanese
Korean
Thai
ต้องการตอนนี้

โปรแกรมพื้นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษา

โปรแกรมพื้นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาของ CIS ที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2561 นี้ เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 10 ถึง 14 ปีที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น จุดประสงค์ของโปรแกรมการเรียนอย่างเข้มข้นในการเรียนภายในหนึ่งปีนี้ คือการเตรียมความพร้อมอย่างเร่งรัดให้นักเรียนแต่ละคนในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น (การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด) ซึ่งเมื่อปีการศึกษาสิ้นสุดลง นักเรียนจะสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆทั้งหมดกับเพื่อนๆร่วมชั้นได้และมีความสามารถที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนหลักสูตรชั้นมัธยมของทาง CIS ได้

Circles 2

ประวัติการสอนที่เป็นที่ยอมรับ

CIS ได้จัดการสอนสำหรับนักเรียนจากทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ประวัติการสอนที่เป็นที่ยอมรับของเราได้ทำให้เราเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่มีประสบการณ์
และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในสิงคโปร์ในการจัดการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและเนื้อหาการเรียน

นอกเหนือจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นที่จัดสอนโดยบริติช เคานซิลผู้ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา นักเรียนจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา แนวทางนี้จะทำให้นักเรียนไม่พลาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส่วนของวิชาหลักที่สำคัญ ชั้นเรียนถูกจัดแบ่งให้เท่าเทียมตรงกับระดับชั้นของนักเรียน ซึ่งปริมาณเวลาหลักจะใช้ในการช่วยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของแต่ละวิชาเป็นสำคัญ บทเรียนในส่วนของ ทักษะการเรียนและการเตรียมตัวสอบ (study skills and exam preparation) จะถูกจัดสอนในรายสัปดาห์ด้วยเช่นกัน

ขนาดของชั้นเรียนจะเป็นกลุ่มเล็กๆ และนักเรียนจะถูกจัดรวมกลุ่มตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคน นักเรียนจะอยู่ในตึกเรียนส่วนของชั้นเรียนมัธยมเป็นหลัก และจะย้ายห้องเรียนไปตามวิชาต่างๆ นักเรียนในกลุ่มเดียวกันจะได้เรียนด้วยกันในทุกวิชา และได้ร่วมทานอาหารกลางวัน กิจกรรมจัดสรรของบ้านต่างๆ และใช้เวลาก่อนและหลังการทำกิจกรรมของทางโรงเรียนร่วมกันกับนักเรียนในหลักสูตรชั้นเรียนหลัก

จำนวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละวิชาอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ท่านสามารถตรวจสอบตารางเรียนรายสัปดาห์ได้ที่นี่


การประเมินผลและการเข้าสู่ชั้นเรียนหลัก CIS’ mainstream programme

จะมีการประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเป็นทางการในทุกๆ 10 สัปดาห์ นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ตาม Common European Framework (CEFR) จะสามารถที่จะออกจากหลักสูตรโปรแกรมพื้นฐานและเข้าร่วมในหลักสูตรชั้นเรียนหลัก CIS mainstream programme แทน

อุปกรณ์การเรียนที่สำคัญ

นักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว MacBook (MacBook Pro หรือ MacBook Air) ที่ได้ลงระบบปฏิบัติการล่าสุด ซอฟต์แวร์ที่สำคัญจะถูกจัดเตรียมให้โดยทาง CIS ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ก่อนทำการสมัคร

ส่วนของการรับสมัครเข้าเรียนบนเว็บไซต์ของเราได้ชี้แจง ข้อกำหนดในการเข้าเรียน ขั้นตอนการสมัคร และตารางค่าใช้จ่าย

ที่พัก

CIS ได้มีข้อตกลงกับ ACS Oldham Hall ผู้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชั้นนำในสิงค์โปร์ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Send us your inquiry Inquire
Register for our next open house Open house
Chat to our Admissions team Chat